Weerbaarheid en zelfverdediging

Training voor kinderen en jongeren


"Ik ben nu veel minder bang in het donker." (Fatima, 11 jaar)

"Ik durf nu beter iets terug te zeggen als ik wordt gepest." (Charlaine, 9 jaar)

"Laatst kwam een groepje jongens op me af. Ik dacht aan de lessen en voelde me heel sterk. Ik maakte me heel groot, en toen gingen de jongens gewoon weg." (Irene, 14 jaar)

"Ik weet nu veel beter wat ik moet doen als ik wordt lastig gevallen!" (Sandra, 15 jaar)

Wat leren de kinderen in de training?

 • 'Ja- en Nee-gevoel': onderscheid kunnen maken tussen prettige en vervelende aanrakingen en gevoelens.
 • Nee kunnen zeggen tegen ongewenste benadering door volwassenen of leeftijdsgenoten.
 • Met lichaamstaal en uitstraling grenzen aangeven.
 • Reageren op pesten door enkelingen of groepjes.
 • Veilige plekken opzoeken en hulp zoeken.
 • Fysieke zelfverdediging voor noodgevallen.
 • Angst overwinnen en wilskracht leren gebruiken.

Weerbaarheidscursussen worden altijd seksespecifiek aangeboden. De problematiek van meisjes en jongens is sterk verschillend en een splitsing waarborgt het gevoel van veiligheid.

Bij meisjesgroepen ligt de nadruk meer op het vergroten van het zelfvertrouwen, het duidelijk aangeven van grenzen en het beschermen ervan.

Bij jongensgroepen ligt de nadruk meer op het anders omgaan met groepsdruk en het leren accepteren van grenzen van anderen.

Trainingsbureau VeerKracht werkt voor deze trainingen samen met heel ervaren trainers en andere trainingsbureaus.

Het is mogelijk een trainer in te huren voor weerbaarheidscursussen aan scholen of binnen buurt- of activiteitencentra. Ik bied voorlopig geen cursussen met open inschrijving aan. Meer trainers in het hele land zijn te vinden op de site van onze beroepsvereniging: www.bwz.nu

Trainingsbureau VeerKracht heeft ook veel ervaring met deze doelgroepen:

 • dove en doofblinde kinderen en jongeren
 • blinde kinderen en jongeren
 • kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap
 • jongeren met een verstandelijke handicap

Voor vragen of het maken van concrete afspraken:

Tel of fax 020-6825912 of e-mail

terug naar intro

zurück zum Start